خرید اشتراک دانلود

( جهت تمدید اشتراک با ۲۰ درصد تخفیف ، از طرق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۰۸۱۶۵۳۰۰ پیام ارسال نمایید )


دانلود رایگان روزانه ۳ طرح

۱ ماه (۳۰ روز)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۳ ماه (۹۰ روز) هر ماه ۹۶ هزار تومان

۲۸۹,۰۰۰ تومان

۶ ماه (۱۸۰ روز) هر ماه ۷۸ هزار تومان

۴۶۹,۰۰۰ تومان


دانلود رایگان روزانه ۱۰ طرح

۱ ماه (۳۰ روز)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

۳ ماه (۹۰ روز) هر ماه ۱۴۳ هزار تومان

۴۲۹,۰۰۰ تومان

۶ ماه (۱۸۰ روز) هر ماه ۱۱۳ هزار تومان

۶۷۹,۰۰۰ تومان